חדלות פירעון

 

נקלעתם למצב שאינכם יכולים לשלם יותר את חובותיכם? הן כאדם פרטי והן כעסק הנקלע לקשיים כלכליים יתכן ואתם נמצאים בפתחה של פשיטת רגל. קיימות אפשרויות לחלוקת החוב לתשלומים או לקביעה של הסדר עם הנושים שלכם שכדאי להכיר. במאמר זה נדבר בהרחבה על תהליך פשיטת הרגל ונכיר כמה מהמושגים החשובים שתפגשו בדרך ליציאה מה"בור" הכלכלי. 

החוק החדש יוצר מהפיכה בכל הנוגע להליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל, מאז שהחוק נכנס לתוקף, חייבים מגלים הליך מהיר יותר ואפקטיבי. חדלות פירעון הוא הפתרון המעשי שמקנה החוק לבעלי חובות נמוכים. מי שיש לו חובות בהיקף נמוך יחסית של עד 150,000 ₪, יכול להסדיר אותם בצורה יעילה ומהירה יחסית, חדלות פירעון ביטל את ההליך של "חייב מוגבל באמצעים", וכעת חייב שיש כנגדו שני תיקים ומעלה בהוצאה לפועל ואינו יכול לפרוע בכל חודש לפחות 3% מהחובות, נותר ללא פתרון וללא הגנה מפני נושים. הפתרון היחיד שניתן עבור חייבים שאין להם די נכסים כדי לבקש איחוד תיקים, הוא להגיש בקשה לחדלות פירעון - ההליך ינוהל ברשם ההוצאה לפועל אם החוב עומד על בין 50 אלף שקל ועד 150 אלף שקל.

עד לתקופה האחרונה בה החלה רפורמת פושטי הרגל, המדינה הטילה קנסות כבדים על חייבים על מנת להעניש ולהרתיע אחרים מכניסה לחובות שאינם יכולים לשלמם. ביוזמת שרת המשפטים דאז איילת שקד החלה רפורמה החל מאמצע ספטמבר שתשנה את הדרך בה מטופלים תיקי הוצאה לפועל. שינוי המתבצע במסגרת "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי" ששמו מעיד עליו שנועד לסייע לחייב לשקם את מצבו הפיננסי ולצאת מהחוב.

ההליך הישן של פשיטת רגל

על מנת לפטור חייב מחוב על פי ההליך הישן, תיקי ההוצאה לפועל היו מגיעים לפתחם של בתי המשפט המחוזיים. סחבת ארוכה ועלות גבוהה של מערכת משפט עם בירוקרטיה איטית הפכו את חייהם הן של החייבים והן של הנושים לקשים יותר. עבור החייבים מחיקת חובות בהוצאה לפועל קלה יותר מאשר מחיקת החובות תחת כתלי בית המשפט. למרבה המזל ההליך השתנה וכעת יש אפשרות לבצע מחיקת חובות בהליך מזורז.

ההליך החדש של חדלות פירעון 

לאחר בחינה מדוקדקת של השפעת החובות בהוצאה לפועל על אנשים רבים החלה רפורמה בבתי המשפט בכל הנוגע לטיפול בחדלות פירעון ופשיטות רגל. אחד מהשינויים הבולטים ברפורמה החדשה הוא שגם רשמי הוצאה לפועל יכולים להעניק "הפטר חובות" עליו נרחיב בהמשך. עד כה פעולה זו שהייתה נתונה לסמכות שופטי בית המשפט המחוזי דרשה הליך משפטי יקר וארוך וכעת ניתן יהיה לקבל את ההפטר בקלות רבה יותר. ההנחה העומדת בבסיס שינוי זה היא העובדה כי אותם חייב נמצאים במילא בהליך בהוצאה לפועל מול הרשם ואין טעם לבזבז את זמנם של שופטי בית משפט השלום על חובות בסכומים קטנים יחסית.

לא נותנים לחייבים לנצל את המערכת

כיצד מנסה המדינה למנוע ניצול של החוק החדש לרעה, כאשר בעלי עסקים יכנסו במכוון לחוב כבד תוך העלמת כספי העסק וכניסה לחובות. איך לקוחות של חברה שהזמינה רהיטים למטבח יכולים לדעת כי במידה והעסק קורס ולא קבלו את המוצר יקבלו את כספם? בנוסף ספקים של אותה החברה המוכר את לוחות העץ שנועדו להפוך למטבח ידעו כי בעל העסק עומד לשלם להם את הסכומים שהוא חייב להם? גם לכך נתן המחוקק פתרון.

במסגרת ההליך החדש נעשה גם ניסיון להבדיל בין שתי קבוצות חייבים: אנשים שנקלעו למצב כלכלי קשה עקב התנהלות פיננסית לא נכונה ו"רמאים" – אנשים המנסים לנצל את המערכת על מנת לקבל שירותים או כספים מבלי לשלם עליהם ולאחר מכן להכריז על עצמם כפושטי רגל. כחלק מהרפורמה, בעלי חובות גדולים, יגיעו בכל זאת לבתי המשפט אך יעמדו בפני שופטי בית משפט השלום שיוכשרו במיוחד לטיפול בחדלות פירעון. חייבים אלה, שבית המשפט מזהה שלא פעלו בתום לב, ישלמו את כל הסכום, בתוספת ריביות כבדות לנושים הקטנים כמו הספקים והלקוחות ולא יקבלו הפטר עד שכל הסכום שולם.

מהי חדלות פרעון?

על פי החוק המעודכן חדלות פרעון מוגדרת כ"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו". התוספת החדשה להגדרת חדלות הפרעון ממוקדת בהתחייבויות העתידיות של החייב לצד הנכסים הקיימים בפועל. לדוגמה, חייב שיש בידו דירה השווה מיליון וחצי שקלים שקנה במזומן, יזכה להסדר חוב שונה מחייב שיש בידו דירה השווה מיליון וחצי שקלים - אך גם חייב משכנתא לדירת ילדיו בשווי של מיליון שקלים. ההתחייבויות העתידיות לתשלום המשכנתא של החייב השני ישפיעו על יכולת החזר החובות שונות גם אם שניהם משתכרים משכורת זהה.

הליך מהיר תוך 60 יום ניתן להגיע להסדר נושים

הייחוד של הליך חדלות פירעון מול רשם ההוצאה לפועל לפי החוק החדש? חוק חדלות פירעון קובע שתוך 30 ימים ממועד הגשת הבקשה לחדלות פירעון (שהוגשה על פי תנאי הסף שבדין), יורה הרשם על זימון אסיפת נושים במטרה לגבש הסדר תשלומים לחייב. על פי החוק, במסגרת זאת נדרש החייב תוך פרק זמן קצר ביותר להגיש הצעה להסדר נושים, שתשביע את רצונם. לאסיפה יוזמנו כל הנושים של החייב, וייקח בה חלק נציג רשם ההוצאה לפועל. אין מגבלה על ההסדר שמציע החייב לנושים - וזה תלוי בכלל הנסיבות. הוא יכול למשל לכלול החזר של 30% מהחוב או של 50% ממנו בכל דרך שיראה לנכון. הדבר החשוב הוא שההצעה תעבור ברוב קולות של נושים שלהם לפחות שלושה רבעים מגובה החובות וגם כל הנושים שהחובות שלהם מחוץ להוצאה לפועל. אם הנושים מאשרים את הצעת ההסדר של החייב באופן המדובר - ההצעה תעבור לפסים פרקטיים, והחייב יקבל הפטר מחובותיו, המותנה בעמידה בתנאי ההסדר. לעומת זאת, אם ההצעה לא מאושרת על ידי הנושים, עדיין יש לרשם ההוצאה לפועל סמכות לזמן את הנושים אליו לישיבה נוספת, ולעשות עוד ניסיון להגיע להסדר במסגרת דיון שיערך בפני הרשם. אם גם לאחר ישיבה זו לא מתגבש הסדר עם הנושים, יינתן לחייב צו לפתיחת הליכים.

שינוי מהותי בסדר תשלום החובות לנושים

כאשר אדם (בדרך כלל בעל עסק) מגיע להסדר חוב עם מספר נושים במרבית המקרים יהיו נושים "קטנים" כמו ספקים של עסקים בינוניים שלא קיבלו את כספם או לקוחות שלא קיבלו מוצרים עבורם שילמו לפני שהעסק קרס כלכלית. בעלי חוב נוספים יכולים להיות הבנקים ואפילו המדינה בחובות לרשויות המס או לביטוח הלאומי. בעבר, הנושה שהיה מקבל את כספו בסדר עדיפויות ראשון היה המדינה ולאחר מכן הבנקים. החובות שולמו בתוספת ריביות גבוהות. אחרונים בסדר העדיפויות היו הנושים הקטנים – הספקים והלקוחות של בעל העסק. כיום, החוק החדש, מגן על זכויותיהם של הנושים הקטנים ומאפשר להם לקבל קדימות בקבלת הסכומים המתקבלים מהחייב לאחר מימוש נכסים. הבנקים, שהיו הבאים בתור לקבל את החובות לאחר המדינה הסכימו שרבע מהחוב יהיה חוב לא מובטח – אם לא נשארו כספים לאחר שהנושים הקטנים שולמו הם יוותרו על חלק מהחוב.

נוסף על כך החוק החדש מאפשר לנושים הקטנים להוסיף ריביות בסדר גודל זהה לזה שגובים הבנקים על הכספים שלא שולמו בזמן. אך מה ניתן לעשות אם לחייב לא קים רכוש שניתן לממש? במקרה זה יתכן ויקבל "הפטר חובות".

עו"ד דודי לוי מתמחה בחדלות פירעון ושיקום כלכלי משנת 2000 וישמח לפטור אותכם מהחובות 

Image by NordWood Themes

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות בה נציג עבורכם תוכנית הבראה כלכלית והתחלה חדשה בחיים

מאמרי המשרד

השאירו פרטים

arrow&v

מעוניין\ת לקבל עדכונים במייל 

טלפון

073-3744-559 

מיקום

תובל 34 רמת גן מתחם הבורסה 

פקס

03-7512975

ניווט מהיר

  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • YouTube - Grey Circle

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. דודי לוי משרד עורכי דין 

בנייה וקידום אתרים לעורכי דין