top of page

השלכות של פשיטת רגל 

מהן השלכות הליך פשיטת הרגל?

נקלעתם לחובות ונכנסתם להליך פשיטת רגל, חשוב לזכור, כי גם בסופו של הליך פשיטת רגל, ישנן השלכות שנועדו למנוע מהחייב להיקלע שוב למצב של חדלות פירעון. מרגע חדלות פירעון יתבצע רישום של החייב במאגר ה-BDI המתייחס לדירוג אשראי, דירוג זה משקלל בתוכו מידע  בנוגע להתנהלותו הכלכלית של אדם. אי עמידה בהתחייבויות פיננסיות נרשמת, כמובן, כמידע שלילי.

ההגבלות החלות על פושט הרגל

לצד הגבלות שונות שלא בהכרח רלוונטיות עבור כל החייבים כמו למשל העובדה שפושט רגל לא יכול לפתוח חברה בע"מ או להיות בעל מניות בחברה, ישנן הגבלות הרלוונטיות לכל אדם באשר הוא. כך לדוגמה לאחר שהוגשה בקשה לפשיטת רגל או לאחר שניתנה התראת פשיטת רגל, בית המשפט יכול להוציא צו מעצר נגד החייב בכל מקרה שבו קיים חשד לכך שהוא עומד להימלט על מנת להתחמק מתשלום חובו ובנוסף במסגרת ההליכים יוציא בית המשפט נגד החייב את הליכים הבאים.

1. עיכוב יציאה מהארץ. 

2. איסור שימוש בשיקים וכרטיסי אשראי. 

3. איסור על העדפת נושים.

4. תשלום צו תשלומים.

5. הגשת דוחות חודשיים. 

 

הגבלות על תחום עיסוק

במסגרת ההגבלות השונות שמוטלות על החייב, ישנם מספר מקצועות שבהם לא יכול לעסוק אדם שהוכרז כפושט רגל, כמו בתיווך מקרקעין, בעריכת דין, בקבלנות ובייעוץ פנסיוני, וישנן מועצות שונות שבהן לא ניתן לכהן במהלך פשיטת רגל, כמו מועצה מקומית, מועצה של רשות שדות התעופה, מועצה של רשות הדואר ועוד. 

צו ההפטר אמור להסיר כל מגבלה שחלה על החייב, כמו פתיחת חשבון בנק, הקלות מול רשויות וביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. יחד עם זאת, עם סיום הליך פשיטת הרגל, עשויות להישאר מספר הגבלות על החייב, ובעיקר הגבלות על תחום עיסוק. כך לדוגמה לא ניתן להגיש מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות, וההגבלה עשויה להישאר בתוקפה גם לאחר ההפטר, למשך פרקי זמן משתנים.

באפריל 2019 נכנס לתוקפו חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב 2002.

מטרתו העיקרית של החוק היא יצירת מאגר על כלל אזרחי ישראל באשר ליכולתם הכלכלית וכושר יכולת פירעון ההלוואות שלהם.

אם כן מהי החשיבות בשימוש בעורך דין מומחה לפשיטת רגל 

עורך דין המתמחה בפשיטות רגל יבחון האם ניתן להגיע להסדר נושים ובכך לצמצם את הפגיעה בדירוג האשראי. 

לעיתים עורך דין מנוסה יכול לחסוך את הליך פשיטת הרגל על ידי סגירת התיקים בצורה פרטנית ובכך להביא לתוצאה מהירה במינימום זמן ולפגיעה מינימלית בדירוג האשראי.

כדי להבין את ההשלכות של פשיטת רגל צריך להתייחס ראשית לאיכות החיים של החייב לפני פשיטת הרגל. כמובן שלכל חייב יש את הסיפור האישי שלו ולא תמיד ניתן להשליך מניסיונו של אדם אחד על הצפוי לאדם אחר, אבל כפי שחייבים רבים יכולים להעיד, ישנם נושים רבים הנוהגים ביד קשה עם החייבים תוך שהם מנצלים את כל ארסנל "כלי הנשק" שמתאפשר להם בחסות החוק.

עומד בפני פשיטת רגל ולא יודע למי לפנות?
משרד עו"ד דודי לוי יעניק לך ייעוץ וליווי מקצועי עד להיחלצות מנטל החובות, ניסיון של למעלה מ20 שנה בתחום 

24-hours-phone-service.png

רוצים לתאם פגישת און ליין? כנסו לממשק שלנו ותוכלו לתאם תוך 7 שניות פגישה ללא נציג

מאמרי המשרד

bottom of page