top of page

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ 

כאשר מדובר על הטלת צו עיכוב יציאה מהארץ עקב חוב שנוצר, מומלץ מאוד לפעול להסדירם במהירות. כחלק מהאופציות הבלתי מבוטלות הנמצאות לרשותם של זוכים, יש באפשרותם לפעול להטלת צו עיכוב יציאה מהארץ על חייב המשתמט מתשלום חובותיו, ובכך להגביל את חופש פעולותו בעולם ומונע ממנו לברוח מחובותיו.  משרדנו מומחה בחדלות פירעון הכוללים הסרת הגבלות ועיקולים, ביניהם ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ. פנו אל עו"ד דודי לוי לפגישת ייעוץ ללא כל התחייבות 24/7 

על מנת להסיר צו עיכוב יציאה מהארץ באופן סופי, יש להסדיר את ההחוב או תהליך פירעון החוב מול בעל החוב. אם זאת, ניתן להשיג ביטול זמני של צו העיכוב לצורך יציאה מן הארץ באופן חד-פעמי או לתקופה מסוימת. חייב המעוניין לבטל זמנית את צו עיכוב היציאה מהארץ, צריך להגיש בקשה ללשכת הוצאה לפועל. מומלץ להגיש את הבקשה בסיועו של עו"ד העוסק בתחום, מכיר את הדרישות ויודע להנחות את החייב בצורה מיטבית שתגדיל את הסיכויים לאישור הבקשה.

* את הבקשה לביטול העיכוב מומלץ להגיש לפחות חודש לפני. הבקשה צריכה לתת מענה על שלושה מרכיבים בסיסיים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל, כדלקמן:

* מטרת הנסיעה - ככלל יאשר הרשם נסיעות למטרת עבודה, אירוע משפחתי, טיפול רפואי או פיקוח נפש. בקשות לנסיעה למטרות הנאה בלבד, יידחו על פי רוב.

* משך הנסיעה - החייב יצטרך להראות כי הוא נוסע לפרק זמן קצר ככל האפשר

מימון הנסיעה - על החייב להציג בבקשה את מקורות מימון הנסיעה ולהראות כי אינו מוציא כספים בעודו מתמודד עם חובות. עליו לפרט מי מממן את הנסיעה, את שהותו ואת כלכלתו בזמן שהותו בחו"ל.


תינתן עדיפות למקרים בהם החייב ישתכן אצל המזמין בחו"ל או בביתו של מכר וימנע מתשלום עבור מלונות. חייב המעוניין לצאת מישראל יצטרך להעמיד לפחות שני ערבים אשר יכנסו לנעליו ויתחייבו לחובותיו בזמן שישהה בחו"ל. המשמעות היא כי במידה והחייב לא יחזור לארץ, הערבים יהיו אחראים לפירעון החוב. הדרישה הרווחת אצל רשמי ההוצאה לפועל היא העמדת שני ערבים המשתכרים לפחות 7,000 שקלים בחודש ואין כנגדם תיקי הוצאה לפועל או עיכוב יציאה מהארץ מסיבה אחרת. חשוב להדגיש כי כל זמן שצו העיכוב של החייב מבוטל, יוטל צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד הערבים והם לא יוכלו לצאת מישראל באותה התקופה.

לעיתים יכול ויתנה הרשם את הנסיעה בתשלום סכום לקופה כהוכחה לרצונו הטוב של החייב וחשיבות הנסיעה בעיניו.

במקרים נדירים ובתנאים מסוימים יאשר רשם ההוצאה לפועל להעמיד ערבות בנקאית במקום הערבים. אם החייב לא יחזור לארץ בתאריך המוצהר בבקשה, תיפרע הערבות הבנקאית במלואה.

Image by NordWood Themes
24-hours-phone-service.png

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות בה נציג עבורכם תוכנית הבראה כלכלית והתחלה חדשה בחיים

מאמרי המשרד

bottom of page