top of page

גישור 

משרדנו מתמחה ביישוב סכסוכים ומחלוקות בהליך גישור. גישור הוא תהליך וולנטרי המתבצע מתוך בחירה והסכמת שני הצדדים, המנסים להגיע להסכמות והבנות תוך הקשבה וראיית הצד השני. בניגוד להליכי משפט, או בוררות. ההליך מבוסס על תקשורת חופשית בין הצדדים והעלאת פתרונות משותפים מוסכמים. לאחר שהושגו הבנות ונכתב הסכם, שכל פרטיו וסעיפיו מקובלים על יד שני הצדדים, ניתן לתת לו גם פסק דין בבית משפט. 

המגשר הינו ניטרליי ותפקידו הוא לייצור שייח תקין בין הצדדים ולהוביל אותם לפיתרון, הליך הגישור מתנהל באמצעות שיחות משותפות של הצדדים עם המגשר ומשיחות נפרדות של כל אחד מהצדדים עם המגשר בנפרד. הגישור מתחיל בדרך כלל בשיחה משותפת של הצדדים בה כל אחד אומר את דעתו ומציג את זווית הראייה שלו על הסכסוך. לאחר השיחה המשותפת עוברים הצדדים לפגישות נפרדות עם המגשר בהם הם יכולים לומר את הדברים האישיים אשר הם לא רוצים או יכולים לומר ליד הצד האחר. לאחר השיחות הנפרדות מתקיימת בדרך כלל שיחה משותפת נוספת בה מנסה המגשר לגשר בין עמדות הצדדים ולהביא את הצדדים ולראות ולהבין את זווית הראייה של הצד השני. ניתן להשתמש בגישור כמעט בכל תחום שיש בו סכסוך.

הליך הגישור מתקיים תחת חסיון וסודיות, עובדה שמאפשרת לצדדים להתדיין ביניהם, מבלי שהאמירות והטענות שיעלו בתהליך ישמשו נגדם בבית המשפט.

בגישור עסקי המטרה היא לסייע לחברה למצוא פתרון מהיר למחלוקת, מחוץ לכותלי בית המשפט, להחזיר את החברה לתפקוד תקין, ולשמור על יחסי עבודה נעימים בין המעורבים בסכסוך. כדי שזה יתקיים, חשוב למצוא מגשר עסקי מיומן שיובל לקיים את התהליך יחד עם הצדדים המסוכסכים.​ גישור עסקי עוסק במתן פתרונות למחלוקות עסקיות. סכסוכים עסקיים בין שותפים, פירוק שותפות עסקית, סכסוך בין בית העסק לספק, או ללקוח, גישור פיננסי אשר הוא.

bottom of page