top of page

הקפאת הליכים

הקפאת הליכים הוא מצב של חדלות פירעון מוגדר לגבי חברה, כמצב שבו אין באפשרותה לשלם את חובותיה לספקים/בנקים/עובדים וכלל הנכסים שלה לא מספיק כדי לכסות חובות אלה. דרך אחת להתמודד עם זה הינה הליכה לפירוק, אך יש לשים לב כי הליכה לפירוק סוגרת את החברה, גורמת לה לאיבוד מוניטין ופוגעת אנושות בעובדיה, בלקוחותיה וספקיה.

הליך הגבייה נעשה על ידי צו של בית המשפט לעיכוב הליכי הגבייה, ולכן עם מתן צו הפירוק הדין מעכב את כל הליכי הגבייה אשר היו יכולים להתנהל או מתנהלים כעת. על כן אף אחד מנושי החברה לא יכול להמשיך עד בהליך גבייה אישי אלא באופן קולקטיבי בלבד.

הקפאת ההליכים  מחייבת את הנושים של החברה לפנות לשם מימוש זכויותיהם אל מסגרת כללית של הליכי גבייה בהליך הפירוק. בפסיקה ניתן לראות כי בית המשפט נוטה לשלב בין תוצאות עיכוב ההליכים לבין התוצאות של ההקפאה.

הסדר עיכוב ההליכים המטרה הראשונה היינה הגנת החברה החייבת והליך הקפאת ההליכים מונע מן הנושים את ניסיונות הגבייה ובכך נותן לחברה "זמן נשימה" שבו היא תוכל לנסות להסדיר את חובותיה מבלי להיות נתונה ללחצים מצד הנשים

המטרה השנייה היא הגנה על נושי החברה. כלומר הקפאת ההליכים מונע את התחרות בין הנושים אשר יכולים למצוא יתרון בין הנושים שהגישו את תביעות הגבייה המוקדמות לבין אחרים, ולכן ההליך הכללי מבטיח בצורה שוויונית לפרוע את חובות החברה כלפי הנושים.

פנו עוד היום לפגישת ייעוץ ללא עלות אצל משרד עורכי דין דודי לוי - עו"ד חברות 

Image by NordWood Themes
24-hours-phone-service.png

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות בה נציג עבורכם תוכנית הבראה כלכלית והתחלה חדשה בחיים

מאמרי המשרד

bottom of page