top of page

ביטול עיקולים והגבלות

חייבים רבים מוצאים עצמם קורסים תחת נטל עיקולים והגבלות חרף רצונם לפנות להליכי פשיטת רגל ולהסדיר את חובותיהם. בין היתר, ניתן לראות חייבים שמשכורתם מעוקלת, חייבים שחשבון הבנק שלהם מעוקל, חייבים שפרצו לביתם והוציאו להם רכוש או חייבים שצריכים לצאת מהארץ במסגרת עבודתם.

ניתן לקבל ביטול הגבלות ועיקולים תוך 24 שעות באמצעות סעיף מיוחד אשר התווסף לאחרונה בתיקון לחוק ההוצאה לפועל.סעיף זה מאפשר לחייב אשר פונה להליכי פשיטת רגל לקבל עיכוב הליכים לתקופה של עד 90 יום ולחזור לשגרת חיים נורמטיבית עד לקבלת צו הכינוס המיוחל. כך, בין היתר, ניתן לקבל עיכוב הליכי עיקול עו"ש, משכורת, מיטלטלין ופקודת מאסר. 

במקרים חריגים וקשים ניתן לקבל ישירות בבית המשפט של פשיטת הרגל צו למינוי כונס זמני, כאשר המשמעות היא שניתן לקבל צו עיכוב הליכים מבית המשפט גם בלי אישור של הבקשה במשרדי כונס הנכסים ואף מבלי לשלם את אגרת ההליך. זהו הליך אשר ניתן להשתמש בו במקרים חריגים כמו במקרה של חייב אשר פרנסתו היא רישיון הנהיגה שלו (נהג אוטובוס, נהג מונית, נהג משאית) והרישיון שחיוני לפרנסתו מעוקל במספר רב של תיקי הוצאה לפועל.

 

במקום לפעול בכל תיק הוצל"פ, דבר אשר יגזול לחייב זמן רב ואף כספים רבים, מוגשת בקשה אחת מיוחדת לבית המשפט המחוזי של פשיטת הרגל לאישור סעד זמני, במסגרתה ניתן לקבל את ביטול העיקולים תוך תקופה של 24-72 שעות. 

ההליך בפועל בהתאם לרפורמה: בין אם אתה חייב כמה עשרות אלפי שקלים ובין אם אתה חייב כמו עשרות מיליוני שקלים, מדובר בהליך הכי מהיר והכי יעיל היום לחייב באמצעותו ניתן למחוק כמעט כל חוב קיים במדינת ישראל בפרק זמן קצוב של עד 18 חודשים. 

ההליך מיועד לאנשים פרטיים/יחידים או עוסק מורשה/בעלי עסקים שרוצים הגנה מלאה מפני הנושים ומחיקת כל חובותיהם. תחילתו של ההליך בהגשת בקשה לצו כינוס והכרזת החייב כפושט רגל אשר מוגשת במשרדי הכונס הרשמי בהתאם למקום מגוריו של החייב. הבקשה נבדקת, מאושרת ועוברת לבית המשפט המחוזי באותו המחוז.

לאחר הגשת הבקשה ממתין כל חייב לצו הכינוס. בפועל צו הכינוס היינו החלטה של בית המשפט המחוזי על עיכוב הליכים כנגד החייב וביטול הגבלות. הצו קובע כמה על החייב לשלם כל חודש בגין חובותיו וכן קובע תאריך לדיון בבקשה להכריז על החייב פושט רגל/קבלת ההפטר לעוד 18 חודשים קדימה. ישנם מחוזות שיפוט שהדיון בהם נקבע אף פחות מ- 18 חודשים.

 

החייב מקבל אפשרות לנהל חשבון בנק בכל תאגיד בנקאי שיבחר, העיקול שהוטל על משכורתו מבוטל, ההגבלה שהוטלה על רישיון הנהיגה שלו מבוטלת, והליכי ההבאה, עיקולי המיטלטלין ופקודות המאסר מבוטלים. 

Image by NordWood Themes
24-hours-phone-service.png

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות בה נציג עבורכם תוכנית הבראה כלכלית והתחלה חדשה בחיים

מאמרי המשרד

bottom of page