top of page
חיפוש

חשבון מוגבל מה הגבלות והשלכות

עודכן: 31 באוג׳ 2020


מהי הגבלה בבנק
חשבון מוגבל


חשבון מוגבל זהו חשבון אשר הבנק לא כיבד לו מספר של 10 צ'קים אשר נמשכו ממנו בתקופת זמן של שנה. הרישום על חשבונות מוגבלים נעשה על ידי בנק ישראל אשר מפקח על חשבונות העובר ושב בישראל. הגבלה בחשבון מדווחת ישירות לבנק ישראל והיא מועברת באופן ישיר למסד נתוני בנק ישראל ודיווחים לבנקים נוספים. לקוח מוגבל לא יכול לפעול בחשבונו לטובת שום פעילות בזמן ההגבלה. הגבלה בחשבון היא לשנה מתחילת מועד הגבלת החשבון. לאחר סיום תקופת ההגבלה, ישנה תקופה של צינון שבה הבנק בודק את ההתנהלות הכלכלית של בעל החשבון.


משכנתאות לא תאושרנה לרוב לקוחות מוגבלים או שחשבונם הוגבל בעבר


התראה הגבלה ראשונה לאחר 5 צקים

לאחר חזרתם של חמישה שיקים, הבנק מחויב לידע את הלקוח בהתראה לפני הגבלה. במידה ולא ידע ניתן יהיה לערר.


הגבלה חמורה

הגבלה חמורה או לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות הנו לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל במהלך היותו בהגבלה וכן לקוח מוגבל שהוגבל בשנית בתוך 3 שנים ממועד סיום ההגבלה הקודמת. מי שהוגדר לקוח מוגבל חמור יוגבלו כל חשבונותיו לרבות חשבונות משותפים שיש לו עם אחרים ולרבות חשבונות שבהם הוא משמש מיופה כוח ולמעט חשבונות שבהם הוא משמש מורשה חתימה. ניתן להביא להסרת ההגבלה על חשבון שבו הלקוח המוגבל החמור משמש מיופה כוח על ידי מתן  הודעה מטעם בעל החשבון על ביטול יפויי הכוח של  מיופה הכוח שהוגדר כמוגבל חמור.


תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל חמור היא שנתיים המתחילות 15 ימים לאחר משלוח ההודעה ללקוח.


>ללקוח מוגבל חמור אסור למשוך צ'קים על אף חשבון ואילו לבנק אסור לספק צ'קים >ללקוח מוגבל חמור אסור לפתוח חשבון בנק.


הגבלה תחול גם על חשבונות בנק בהם המוגבל החמור שותף עם אחרים ואף בחשבונות בהם הוא מיופה כוח. ניתן לבטל את ייפוי הכוח לאחר הטלת ההגבלה החמורה, ובכך להביא לביטול ההגבלה.


ביטול הגבלת חשבון

ישנן שלוש דרכים באמצעותן ניתן להביא לביטול הגבלת חשבון. יודגש כי אין זה בסמכותם של המפקח על הבנקים, או בנק ישראל, לבטל הגבלת חשבון או להוציא שיק ממניין השיקים ללא כיסוי.


>הדרך הראשונה להביא לביטול הגבלת חשבון היא פנייה אל הבנק והצגת טענות רלוונטיות לגבי שיקים ללא כיסוי אשר "חזרו" מחמת טעות.


>הדרך שנייה היא פניה לבית המשפט והגשת ערעור על ההחלטה להכריז על חשבון הבנק כמוגבל.


>הדרך השלישית היא פשוט להמתין עד לתום תקופת ההגבלה.


לסיכום, הגבלת חשבון עבור בעל עסק מהווה כתם, מכשול ומחסום בפני התפתחות עסקית תקינה. לפיכך, מומלץ להימנע מבעוד מועד מהגעה למצב של חשבון מוגבל. אם בכל זאת נקלעתם למצב כזה, כדאי שתפנו לייעוץ אצל עו"ד מומחה לגבי אפשרויות ביטול ההגבלה (במידה ויש לכם נסיבות מקלות), ובעיקר לגבי התנהלות מונעת לעתיד. שתף

329 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page