פירוק חברה

נמצאים בקריסה כלכלית ומגלים כי אתם מנהלים עסק נופל? במאמר זה נגלה את התהליך המתרחש כאשר החובות לנושים השונים הצטברו ואתם מתלבטים האם לוותר ולהגיש בקשת פירוק חברה?

מהן הסיבות להגשת בקשת פירוק חברה?

פירוק עסקים מתבצע בדרך כלל כאשר לחברה יש חובות שאינה יכולה לשלם. היא יכולה להיות חייבת לנושה אחד או לכמה נושים. תהליך זה נועד לאפשר לכונס הנכסים לאגד את סך ההתחייבויות של החברה מול הנכסים שניתן לממש על מנת להחזיר התחייבויות אלה. בדרך כלל, סדר הנושים יקבע על פי הערבויות שנתנה החברה לכל אחד מהם ולא על בסיס סכום החוב עצמו. חשוב לדעת כי כל חוב העולה על חמישה שקלים ניתן להכניס להסדר הנושים.

כיצד מתבצע תהליך פירוק חברה?

פירוק חברה אינו מתבצע בשלב אחד, אלא מדובר בתהליך שאורך מספר חודשים ועשוי לארוך גם שנים במידה ויש התנגדות לפירוק זה. אלה השלבים בהם ניתקל בדרך כל