top of page

ניהול חשבון בנק בהליך פשיטת רגל 

בתהליך פשיטת רגל ניתן לפתוח חשבון בנק עבור התנהלות אישית אך החשבון יוגדר ויפעל בהתאם יהיה לכם חשבון בנק ותוכלו לנהל שגרה מלאה אבל עם הגבלות כמו:

זה יהיה חשבון בנק ללא מסגרת אשראי.

לא תאושרנה חריגות בחשבון.

לא תתאפשר קבלת הלוואות.

לא יינתנו שיקים ולא יינתן כרטיס אשראי.

למידע נוסף אתם מוזמנים למשרדנו לפגישת יועץ ללא עלות 

Thanks! Message sent.

מאמרי המשרד

bottom of page