פירוק חברה

נמצאים בקריסה כלכלית ומגלים כי אתם מנהלים עסק נופל? במאמר זה נגלה את התהליך המתרחש כאשר החובות לנושים השונים הצטברו ואתם מתלבטים האם לוותר ולהגיש בקשת פירוק חברה?

מהן הסיבות להגשת בקשת פירוק חברה?

פירוק עסקים מתבצע בדרך כלל כאשר לחברה יש חובות שאינה יכולה לשלם. היא יכולה להיות חייבת לנושה אחד או לכמה נושים. תהליך זה נועד לאפשר לכונס הנכסים לאגד את סך ההתחייבויות של החברה מול הנכסים שניתן לממש על מנת להחזיר התחייבויות אלה. בדרך כלל, סדר הנושים יקבע על פי הערבויות שנתנה החברה לכל אחד מהם ולא על בסיס סכום החוב עצמו. חשוב לדעת כי כל חוב העולה על חמישה שקלים ניתן להכניס להסדר הנושים.

כיצד מתבצע תהליך פירוק חברה?

פירוק חברה אינו מתבצע בשלב אחד, אלא מדובר בתהליך שאורך מספר חודשים ועשוי לארוך גם שנים במידה ויש התנגדות לפירוק זה. אלה השלבים בהם ניתקל בדרך כלל כאשר חברה בנפילה מתחילה תהליך משפטי של

 

פירוק חברות

הגשת בקשת פירוק לבית המשפט לאחר שנוכחתם לדעת כי אין אפשרות לשקם את החברה ויש לפרקה, אתם יכולים להגיש בקשת פירוק לבית המשפט. בקשה זו מוגשת לבית המשפט המחוזי במחוז שבו רשומה החברה בישראל. אם לחברה מספר סניפים הבקשה תוגש לפי הכתובת של הסניף הראשי.

בשלב זה בית המשפט בוחן האם קיימת הצדקה ממשית לבקשת הפירוק? והאם לא ניתן לגבות את החובות בדרך אחרת? כמו: מימוש חלק מנכסי החברה או מכירה של החברה למשקיע. פעמים רבות אנו רואים בתקשורת מקרים של חברות שכמעט והגיעו לפירוק אך בסופו של דבר חלק מהנושים הסכימו לפשרה והסתפקו בחלק קטן מהחוב על מנת שהחברה תוכל להמשיך ולהתקיים. לכן, לפני ביצוע הליך פירוק מומלץ להתייעץ עם עו"ד פירוק חברות ועסקים ולבדוק האם כדאי להתחיל בתהליך?

בחינת העילות לפירוק

  • בשלב הדיון, בית המשפט בוחן אם מתקיימת אחת מארבע עילות לפירוק:

  • העילה הראשונה והנפוצה מכולן היא - חובות שהעסק אינו יכול לעמוד בהן.

  • העילה השניה היא - חברה שאינה מתפקדת ולמעשה הפסיקה את פעילותה (כמו מפעל טקסטיל שנסגר) או חברה שמעולם לא התחילה בפעילות ממשית לאחר הקמתה.

  • העילה שלישית היא - החלטה של חברי דירקטוריון החברה (לפחות 75% מהם) בישיבה מסודרת שבה הוחלט לאפשר לבית המשפט לפרק את החברה.

  • העילה הרביעית היא - פירוק חברה בשל פעילות לא חוקית או פעילות שעשויה לסכן את בטחון ישראל: במקרים נדירים מאד חברה תפורק בשל אופי פעילותה ולא בשל מצבה הפיננסי.

מינוי מפרק זמני

על מנת למנוע מימוש של נכסי החברה על ידי הבעלים על מנת להתחמק מתשלום החובות, בית המשפט עשוי למנות מפרק זמני. אדם זה אחראי על רישומי הוראת אזהרה לנכסים בבעלות החברה וכן על תכנון הנכסים שניתן יהיה לממש אם בקשת הפירוק תאושר.

בשלב זה, לעתים, יוחלט על ביצוע הקפאת הליכים על מנת לאפשר לחברה לנסות ולמצוא פתרונות אחרים לפני פירוקה הסופי. לעתים, בעלי החברה מוכנים לשלם חלק מחובות החברה בתמורה למחיקה של חובות נוספים או מגיעים להסדר תשלומים בו הם מתחייבים לשלם חלק נכבד מחובותיהם לאורך זמן.

אפשרויות אלה רלוונטיות במיוחד כאשר החברה עדיין מייצרת ומוכרת וקיים סיכוי שעם תוכנית הבראה מתאימה, ניתן יהיה להשיב את מצבה הפיננסי למסלול.

מתן צו פירוק

בשלב הבא של פירוק עסקים ניתן צו פירוק. מאותו הזמן יתבצע עיכוב של כל הליכי הגבייה של נושים הדורשים את כספם בחזרה. אם נפתחו תיקי הוצאה לפועל, למשל, לא ניתן יהיה להתחיל תהליך גבייה על הפירוק הרשמי. כמו כן, נושים לא יוכלו לתבוע את החברה או להוציא ממנה נכסים עד שיוחלט כיצד התמורה של מימוש נכסים אלה תחולק בין הנושים השונים?

בחינת התהליך על ידי כונס הנכסים

היות ותהליך הפירוק כרוך בדרך כלל בהפסד כספי של הנושים, כונס הנכסים בוחן את מצבה הכלכלי של החברה בצורה אובייקטיבית וכן מנסה לעמוד על הסיבות השונות לכשלונה. בשלב זה יתכן והכונס יצהיר כי הדרך בה הוקמה ופורקה החברה נעשתה שלא בתום לב ונועדה לגזול מהספקים או המשקיעים בחברה את כספם. במידה וטענה כזו הועלתה יתכן ותפתח חקירה.בשלב זה כונס הנכסים הרשמי (לא הזמני) מעביר את המלצותיו לבית המשפט אשר ברוב המקרים פועל על פיהן. הכונס הרשמי פועל גם לכינוס אסיפות של נושים ושל בעלי מניות על מנת שאלו יציעו מועמד לתפקיד המפרק הקבוע.

מינוי המפרק הקבוע

כעת, לאחר שהתקבלה ההחלטה על פירוק ימונה מפרק קבוע. החלטה בדבר זהות המפרק מתקבלת על ידי בית המשפט. זה יכול לבחור במועמד שהציעו הנושים או בעלי המניות או למנות אדם אחר לתפקיד המפרק הקבוע (גם כונס הנכסים הרשמי יכול להתמנות לתפקיד זה). עם מינוי המפרק הקבוע, מגיעים ללב-לבו של הליך הפירוק: השלב בו, מצד אחד, מכנסים את נכסי החברה על מנת להגדיל את קופת הפירוק ככל הניתן ומצד שני, מעבירים לנושים את הסכומים שהם זכאים להם.

פירוק החברה

כעת מתחיל תהליך פירוק החברה בפועל. בהקשר זה חשוב לציין כי אם מדובר בפירוקים של חברות גדולות, שלב זה יכול להימשך שנים רבות. במהלך הפירוק, החברה מוסיפה להתקיים בתור אישיות משפטית נפרדת. ההנהלה הבכירה של החברה (הדירקטוריון והמנכ"ל) אינם פועלים עוד ומוחלפים על ידי המפרק. האסיפה הכללית של בעלי המניות ממשיכה להתקיים, אם כי החלטותיה מוגבלות כעת לנושאים הקשורים בפירוק. בנוסף, בית המשפט רשאי למנות ועדת ביקורת, שתפקידה לפקח על המפרק וכן לסייע לו בעבודתו. כל עוד חברה נמצאת בפירוק, יש לציין את דבר ההליך לצד שמה: "... בע"מ (בפירוק)".

החברה מתפרקת? זה הזמן לפנות אלינו ,עו"ד דודי לוי מתמחה בפירוק חברות ועסקים גדולים משנת 2000 בהצלחה רבה , נשמח לייעץ לכם ללא התחייבות וסודיות מוחלטת. 

מידע נוסף

עילות לפירוק חברה


קיימות בחוק עילות שונות ל פירוק חברה, כדוגמת פירוק מן הצדק ומן היושר המותירים מרווח גדול לשיקול דעת בית המשפט, עילה של פירוק עקב חדלות פירעון בו החברה אינה מצליחה להחזיר את חובותיה, וכן ישנה אפשרות גם לפירוק מרצון חופשי של החברה ע"י הסכמה של בעלי מניותיה. העילות שונות זו מזו במטרתם ובהליך המשפטי לשם מימושם. פירוק מרצון ו פירוק בידי בית המשפט: חברה יכולה להתפרק באופן רצוני, במידה ש החברה יכולה לפרוע את חובותיה לנושים החוק מאפשר ליזום את הפירוק ללא התערבות של בית המשפט. כדי להתחיל בהליך זה יש לקבל החלטה של האסיפה הכללית שלאחריה ימונה מפרק שאינו תחת פיקוח בית המשפט. עם זאת, ניתן להתפרק מרצון גם כאשר אין יכולת פירעון, ואז ניהול הפירוק מבוצע בשליטה יתירה של הנושים עצמם אשר ממנים בין השאר את המפרק ואת וועדת הביקורת. לעומת זאת, פירוק בידי בית המשפט יבוצע רק לאחר הוכחת אחת מן העילות המנויות בחוק, ולאחריה תוגש בקשת הפירוק. לאחר אי התנגדויות או דחייתם, תפורסם הבקשה ותידון בפני בית המשפט שיוכל לדחותה או לקבלה. במידה ונתקבלה, ימונה מפרק קבוע אשר ינהל מעתה את נכסי החברה עד לחיסולה המוחלט מבחינה עסקית. כשבית המשפט יוציא צו סופי בעניין- תחוסל החברה סופית.
הלייך פירוק - קצר\ארוך


הליך זה מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהם בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. הליך זה מומלץ בדרך כלל לחברות שיש בהם מעט מאוד נכסים או התחייבויות, ואפשר לבצע מימוש של הנכסים וסילוקם עד חצי שנה. בהליך פירוק מרצון במסלול הרגיל מדובר על חברות שמסוגלות לשלם את כל החובות בתוך שנה לאחר תחילת הפירוק. חשוב לציין כי חברות שנמצאות בהליך של פירוק מרצון יכולות לבקש פטור מאגרה בהתאם לתקנות החברות (אגרות לאורך כל הליך הפירוק רשאים המפרק, הכונס הרשמי, נושים וגורמים מעוניינים אחרים לפנות לבית המשפט בבקשות שונות, כגון בקשה למתן הוראות (מצד המפרק), ערעור על החלטת המפרק (מצד נושים) או פניה מצד נושה או בעל מניות בדרישה שבית המשפט יפעיל את כוחו לפקח על המפרק בכל עניין שבו הוא מפעיל את סמכותו. כאשר המפרק סבור, כי חוב של גורם מסוים לטובת החברה אינו שנוי במחלוקת, או שיש לו תביעה או טענה אחרת כלפי צד שלישי, הוא יכול לבקש צו מבית המשפט, על דרך של בקשה למתן הוראות, שיכפה על אותו גורם לקיים את החיוב לחברה. לבקשה למתן הוראות יש תחולה רחבה למדי, והיא מאפשרת התמודדות עם מגוון סכסוכים, באופן המזכיר מעין ניהול תיק אזרחי בתוך תיק הפירוק הראשי. בגמר תהליך זה, לאחר שהמפרק סבור כי מימש את כל נכסי החברה שיכל לאתר וסילק את החובות לנושים במידת האפשר, יגיע הפירוק לקצו. בית המשפט, לאחר שראה שפורקו עסקי החברה כליל, יתן צו (שישלח גם אל רשם החברות) המורה על חיסול החברה, ובכך יסתיים קיומה. לאחר שחברה חוסלה, אין עוד אפשרות לתבוע אותה. עם זאת, ניתן לבצע הליך של החייאת חברה ("ביטולו של חיסול"). ניתן לפתוח בו על ידי פניה לבית המשפט, מאת המפרק או אדם אחר המעוניין בכך. תוצאתו היא שהחברה חוזרת להיות רשומה כך ש"ניתן לנקוט כל הליך שאפשר היה לנקטו אילולא חוסלה החברה". ביטול חיסול יבוצע, בדרך כלל, כאשר מתגלה נושה חדש (לדוגמה, נושה נזיקי) שלא היה ידוע בזמן הפירוק. גם אם לחברה לא נותרו כלל נכסים (המצב הרגיל בגמר פירוק), ניתן להחיותה ולו כדי לבצע הרמת מסך כלפי בעלי מניותיה. הליך החייאת חברה ניתן לביצוע עד שנתיים מיום החיסול. חלוקת הנכסים בפירוק השאלה המרכזית והקשה ביותר בדיני הפירוק היא: כיצד ראוי לחלק את נכסי החברה בין נושיה? מראש ידוע, כי נכסי החברה אינם מספיקים כדי לשלם לכל נושה את סכום החוב המקורי שלו. לכן, כלל הנושים או אחוז ניכר מתוכם יצטרכו לאבד חלק כלשהו מהחוב שלהם, אותו ציפו לקבל מהחברה לפני שהפכה חדלת פרעון. השאלה, האם נושה מסוים יזכה להחזר חובו, חלק ממנו או שמא יאבד את כולו, תלויה בסדר העדיפות של אותו נושה בפירוק. עקרון העדיפות (המכונה לעיתים "כלל העדיפות המוחלטת") קובע כי קיימות דרגות שונות של נושים; נכסי החברה יחולקו תחילה לנושים בדרגה הגבוהה ביותר, ולאחר שנפרע חובם של אלו, יעבור המפרק לדרגה הבאה ויחלק להם את חובותיהם, וכן הלאה. אם קופת הפירוק מתרוקנת בשלב כלשהו לפני שמגיעים לאחת הדרגות, הנושים באותה דרגה ומטה לא יקבלו דבר. סדר העדיפות נקבע בדין, כדלהלן הוצאות פירוק – ההוצאות הכרוכות בעצם קיומם של הליכי הפירוק. אלו כוללות את עלות מימושם של נכסי החברה, הוצאות לטובת כונס הנכסים הרשמי, הוצאות משפט ושכר המפרק. ההצדקה למיקומן הגבוה של הוצאות הפירוק בסדר העדיפות היא, שלולא פעולת בית המשפט, הכונס הרשמי והמפרק, ממילא לא היו מקבלים הנושים בדרגות הנמוכות יותר אף חלק מהחובות המגיעים להם. לכן, ראוי להטיל עליהם את מימון הליך הפירוק.
חובות בדין קדימה


כספים שהחברה ניכתה משכר עובדיה כדי להעבירם למס הכנסה. מסים (עירוניים וארציים) ודמי שכירות של שנה לפני תחילת הפירוק. שכר עבודה. במקרים רבים, חברות המגיעות לפירוק צוברות חוב ניכר לעובדיהן בגין משכורות שלא שולמו. מסיבות סוציאליות, המחוקק הקנה לחוב זה קדימות. חובות מובטחים בשעבוד צף – שעבוד צף נובע מתניה בחוזה שבין חברה לבין נושה. תניה כזו נפוצה מאוד באגרות חוב. הצדדים מגדירים את הנכסים שעליהם חל השעבוד הצף (לרוב, כלל נכסי החברה). אם השעבוד הצף "מתגבש", הוא הופך לשעבוד קבוע והנושה יכול להיפרע מנכסי החברה כבעל זכות קניינית. סמכות בית המשפט המוסמך לפרק חברות הוא בית המשפט המחוזי פרט לפירוק מרצון, רק בית משפט יכול להחליט על סיום חייה של חברה. בכך שונה הדין מהמצב ששרר לפני כניסתו לתוקף של חוק החברות בשנת 2000: עד אז, רשם החברות יכל "למחוק" חברה. כיום, ההליך של מחיקת חברות אינו קיים ויש לסיים את חיי החברה באחת מדרכי הפירוק הקבועות בחוק.

Image by NordWood Themes
24-hours-phone-service.png

תאמו פגישת ייעוץ ללא עלות בה נציג עבורכם תוכנית הבראה כלכלית והתחלה חדשה בחיים

מאמרי המשרד